Υπηρεσίες

Τμήμα Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Συμβουλευτικής

Αποτελεί τον κορμό της εταιρείας και ασχολείται με μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων:
 • Μελέτη, ένταξη και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας σε Ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)
 • Σύνταξη ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) για νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για ίδρυση (start-up) νέων επιχειρήσεων.
 • Τεχνική υποστήριξη και οργάνωση εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων (coaching – mentoring).
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών επιχειρήσεων (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου (risk analysis).

Τμήμα Διαφήμισης, Προβολής και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί ένα διακριτό αλλά απόλυτα συναφές και συνδεόμενο με το τμήμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικής κομμάτι της εταιρείας, καθώς στοχεύει στην προώθηση και προβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων σε νέες αγορές :
 • Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Internet Marketing
 • Κατασκευή ιστοσελίδων ΑΜΕΑ
 • Social Media Marketing
 • Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου marketing plan
 • Σχεδιασμός λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων
 • Οργανωμένη προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής – επαγγελματικής δικτύωσης
 • Διοργάνωση familiarization trips δημοσιογράφων

Τμήμα Διαφήμισης, Προβολής και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί ένα διακριτό αλλά απόλυτα συναφές και συνδεόμενο με το τμήμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικής κομμάτι της εταιρείας, καθώς στοχεύει στην προώθηση και προβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων σε νέες αγορές :
 • Κατασκευή ιστοσελίδων
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Internet Marketing
 • Κατασκευή ιστοσελίδων ΑΜΕΑ
 • Social Media Marketing
 • Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου marketing plan
 • Σχεδιασμός λογότυπου και εταιρικής ταυτότητας
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων
 • Οργανωμένη προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής – επαγγελματικής δικτύωσης
 • Διοργάνωση familiarization trips δημοσιογράφων

Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συμβουλευτικής

Ασχολείται με όλο το φάσμα των υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Μηχανικού, όπως εκπόνηση τεχνικών μελετών για την κατασκευή, εκσυγχρονισμό, αλλαγή χρήσης κτιρίων, έκδοση οικοδομικών αδειών, επίβλεψη και κατασκευή.